Tiếng Việt  EN
We bring good thing to life!
THANG MÁY HẢI PHÚ MINH

Dự án Trung tâm hành chính Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh được đặt ngay tại khu trung tâm Thành phố mới Bình Dương (Binh Duong New City) có quy mô 1.000 ha nằm trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị 4.196 ha. Đây là khu chính trị - kinh tế - văn hóa của toàn tỉnh và là hạt nhân của một thành phố Bình Dương hiện đại và đây là Trung tâm hành chính tập trung đầu tiên ở Việt Nam.

Thông tin dự án