Tiếng Việt  EN
We bring good thing to life!
THANG MÁY HẢI PHÚ MINH

Trường đào tạo bảo hiểm xã hội Hà Nội

Địa chỉ: 47 Bà Triệu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội; nghiên cứu khoa học; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Thông tin dự án