Tiếng Việt  EN
We bring good thing to life!
THANG MÁY HẢI PHÚ MINH

Bảo hiểm xã hội Bình Thuận

Địa chỉ: Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh Bình Thuận nằm trong hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (gọi chung là bảo hiểm xã hội) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thông tin dự án