Tiếng Việt  EN
We bring good thing to life!
THANG MÁY HẢI PHÚ MINH

Silrang Electronic Factory

Silrang Electronic Factory

Project Info

Hạng mục: Thi công lắp đặt đường ống

Địa điểm: KCN Gián Khẩu, Ninh Bình

khu-cong-nghiep-gian-khau-ide1