Tiếng Việt  EN
We bring good thing to life!
THANG MÁY HẢI PHÚ MINH

Factory DongJin Techwin

Factory DongJin Techwin

Project Info

Category: Business and electromechanical

Location: Factory E1, E2, (located at Lót E), Industrial Zone 7, Tràng Duệ, H Dương, Hải Phòng

nha-may-dong-jin-ide